Karavika Anlegget

 

 

Karavika-1451-250Karavika Anlegget er det gamle "Natoanlegget” som inkluderer både fjellanlegg og kai.

 

Siden 2002 så har området ved kaien vært brukt som oppstillingsplass for busser. Først for TIRB, deretter for Boreal, og nå er det Troms Fylkestrafikk som leier dette området som bussoppstillingsplass for bussoperatøren Tide Buss.

Kai og fjellanlegg:

selve kaien og også fjellanlegget er imidlertid ikke utleid på permanent basis, og er derfor tilgjengelig for utleie på kort og langtid.

 

Med jevne mellomrom så benyttes kaien for mottak av grusbåt, og lokale entreprenører losser da grusen fra båt og over i lastebiler for borttransport. Kaien kan også benyttes for større båter, og blant annet så har kystvakten lagt til flere ganger.

 

Vi tilbyr selvfølgelig konkurransedyktige priser for bruk og varemottak over kaia.

 

Fjellanlegget har ligget brakk i en årrekke, og består av en gang inn til en stor hall som holder to store tanker på 1,25 millioner liter hver. Det går videre rørledning fra disse tankene til kaianlegget. Dette fjellanlegget kan således med litt opprusting for eksempel benyttes som lagringsanlegg for drivstoff, biodiesel eller liknende. Vi ser også for oss at fjellanlegget kan benyttes som fjernvarmeanlegg, sikker datalagringssentral / datasenter, eller andre virksomheter som passer i et slikt fjellanlegg.

Da anlegget ble nedlagt så ble tankene og rørsystemet rengjort slik at de i dag fremstår som tomme og rene.

 

Tegning av fjellanlegget

baa eiendom tegning karavika fjellanlegg

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/eller visning av fjellanlegg og kai.